Η διαδικασία της ζύμωσης

03/04/17

Γενική επισκόπηση

03/04/17

Το εργαστήριο της βύνης

03/04/17

Η πολτοποίηση

03/04/17

Η διήθηση

03/04/17

Ο βρασμός

03/04/17

Η περιδίνηση

03/04/17

Η ψύχρανση

03/04/17

Η ζύμωση

03/04/17

Αποθήκευση

03/04/17

Το φιλτράρισμα

03/04/17

Εμφιάλωση

03/04/17

Τοποθέτηση σε βαρέλια